Podmínky použití webu

Provozovatel webových stránek

Provozovatelem webových stránek virtoni.cz je společnost Fiori Virtoni, s.r.o. Veškeré požadavky týkající webových stránek a jejich obsahu  je třeba směřovat na tuto společnost.

Podle zákona č. 121/2000 si Fiori Virtoni, s.r.o vyhrazuje právo zákazu kopírování obsahu webu, vzledu, informací, grafiky a jiných materiálů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se těmito vysvětlenými pravidly.

Cookies

Na webových stránkách virtoni.cz jsou používány Cookies. Pokud s jejich použitím nesouhlasíte, neprodleně webové stránky opusťte.